Stojam Sam

[Текст за песната “Stojam Sam”]
[Рефрен]

Стојам сам, стојам сам

И сега јас ти признавам

Дека без тебе неможам да живеам

Стојам сам, стојам сам

И сега признавам

Дишам само кога јас те допирам[Строфа 1]

Денот проаѓа, по навика

Барам насмевка и нежен допир твој

И буден јас те сонувам, те чекам и замислувам

Доаѓаш на прагот каде што стојам сам

Доаѓаш на прагот мој, но повеќе не те знам

[Пред-Рефрен]

Сакам ти да бидеш моја

Љубов јас да имам твоја

Јас и ти и никој повеќе[Рефрен]

Стојам сам, стојам сам

И сега јас ти признавам

Дека без тебе неможам да живеам

Стојам сам, стојам сам

И сега признавам

Дишам само кога јас те допирам[Мост]

Стојам сам сам не се препознавам

Стојам сам сам

Полека умирам по тебе

По тебе, за тебе, за тебе[Пред-Рефрен]

Сакам ти да бидеш моја

Љубов јас да имам твоја

Јас и ти и никој повеќе[Рефрен]

Стојам сам, стојам сам

И сега јас ти признавам

Дека без тебе неможам да живеам

Стојам сам, стојам сам

И сега признавам

Дишам само кога јас те допирам

[Рефрен]

Стојам сам, стојам сам

И сега јас ти признавам

Дека без тебе неможам да живеам

Стојам сам, стојам сам

И сега признавам

Дишам само кога јас те допирам