Đường Xưa Lối Cũ

[Verse 1]

Đường xưa lối cũ có bóng tre bóng tre che thôn nghèo

Đường xưa lối cũ có ánh trăng ánh trăng soi đường đi

Đường xưa lối cũ có tiếng ca tiếng ca trên sông dài

Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu tiếng tiêu ru hồn ai
[Verse 2]

Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng

Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng

Đường xưa lối cũ có mẹ tôi rưng rưng trong hôn hoàng

Lòng già thương nhớ nhớ đến tôi lom khom đi tìm con

[Điệp Khúc]

Khi tôi về bồi hồi trong nắng

Tưởng rằng người em hân hoan đứng đón anh về

Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn

Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng

Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng

Tưởng rằng mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về

Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời

Không lời từ ly cuối cùng trước khi phân kỳ[Verse 3]

Chạnh lòng thương nhớ nhớ phút xưa phút xưa qua qua rồi

Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi

Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi

Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi[Instrumental Bridge][Điệp Khúc]

Khi tôi về bồi hồi trong nắng

Tưởng rằng người em hân hoan đứng đón anh về

Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn

Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng

Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng

Tưởng rằng mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về

Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời

Không lời từ ly cuối cùng trước khi phân kỳ

[Verse 4]

Chạnh lòng tưởng nhớ nhớ phút xưa phút xưa qua qua rồi

Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi

Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi

Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi[Đoạn Kết]

Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi

Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi