Fallen Archangel

[“Fallen Archangel” üçün mahnı sözləri]
[Giriş]

Ey, ey[Nəqarət]

Sevmə, məni sevmə

İstəmirəm daha oyunlarına ortaq olmaq (Yeah)

Məni qoyub getmisən orta yolda

Adını eşidəndə mən orada-burada dedim: “Sevmə, məni sevmə”

Mən düşmüş arxangel

Düşmüş arxangel

Düşmüş arxangel

[Hissə]

Sev

Duyğular gözü kor

Duyğular daha lal

Sən mənim yerimdə ol

Kim denən günahkar

Gözlərim üfüqdə

Axtarır gəmi, səni

Sözlərim təzad dolu

Sözlərin məzarda (Da-a)[Körpü]

Sapladın qəlbimə xəncər

Boğazımda pəncən

Edirəm mən vida

Bəlkə də parlayaram bir daha

Mən cənnətdən düşmüş arxangeləm[Nəqarət]

Sevmə, məni sevmə

İstəmirəm daha oyunlarına ortaq olmaq (Yeah)

Məni qoyub getmisən orta yolda

Adını eşidəndə mən orada-burada dedim: “Sevmə, məni sevmə”

Mən düşmüş arxangel

Düşmüş arxangel

Düşmüş arxangel