Hvem styrde hit din väg?

Långt bort om fjärdens våg

Långt bort om fjälets topp

Du ensam dagen såg

Och växte ensam opp
Jag saknade ej dig;

Jag sökte ej din stråt;

Jag visste ej en stig

Som skulle lett ditåtJag kände ej din far

Jag kände ej din mor

Jag såg ej var du var

Jag såg ej vart du for

Liksom den bäck, där rann

För den, som rinner här

Vi voro för varann

Så länge du var där;Två plantor, mellan dem

En äng i blomning står;

Två fåglar, som fått hem

I skilda lundars snårO, andra nejders son!

Vi flög du dädan, säg?

O fågel långt ifrån!

Vem styrde hit din väg?Till hjärtat, som var kallt

Säg, hur du lågor bar –

Hur kunde du bli allt

För den, du intet var?