Basof Nirkod – בסוף נרקוד

[פתיח: אושר כהן]

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד
[פזמון: אושר כהן]

כי גם אם לא נעשה

את כל הכסף בעולם

אם לא נעשה את הטיול הכי מושלם

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

רק אלוהים ואת פה

תגידי מה צריך עוד

[בית 1: אושר כהן]

אני מצאתי אותך

כשחיפשתי אותי

גם בעבודה הלב שלך כאן איתי

תגידי מה, תגידי מה

תגידי מה[בית 2: אושר כהן]

תגידי מה אני זכיתי שאת ככה שלי

אף פעם לא היה לי מישהו כאן בשבילי

גם כשקשה גם כשקשה

תדעי לך ש

תדעי לך ש[פזמון: אושר כהן, אושר כהן ושחר סאול]

שגם אם לא נעשה

את כל הכסף בעולם

אם לא נעשה את הטיול הכי מושלם

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

אלוהים ואת פה

תגידי מה צריך עוד

כי גם אם לא נעשה

את כל הכסף בעולם

אם לא נעשה את הטיול הכי מושלם

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

אלוהים ואת פה

תגידי מה צריך עוד

תגידי מה צריך עוד

[בית 3: שחר סאול]

(יה יה יה)

אני בא מלמטה

להרים ‘תך למעלה

נופל לרצפה מלראות אותך קמה

תקראי לזה קארמה

אל תשאלי אותי למה

כואב לך כואב לי פי כמה

גם אם אני פה ואת שמה

מרגיש אותך בתוך הגוף

זה טירוף ומרגש ‘תי לאללה[בית 4: שחר סאול]

תבואי ישר ונצא לסיבוב

אם זה לא בא עכשיו

אז יבוא לנו שוב

המזל לא בורח

הוא תיכף ישוב

ונראה לי הוא רק מחכה שנבין ש..

אם הקיקים ייפלו והבס יזייף

יכבו ת’אורות ונתחיל לרחף

נעצום ת׳עיניים תראי איזה כיף[פזמון: שחר סאול, שחר סאול ואושר כהן]

כי גם אם לא נעשה

את כל הכסף בעולם

אם לא נעשה את הטיול הכי מושלם

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

רק אלוהים ואת פה

תגידי מה צריך עוד

[פזמון: אושר כהן ושחר סאול, שחר סאול]

כי גם אם לא נעשה

את כל הכסף בעולם

אם לא נעשה את הטיול הכי מושלם

בסוף נרקוד

בסוף נרקוד

רק אלוהים ואת פה

תגידי מה צריך עוד

תגידי מה צריך עוד

תגידי מה צריך עוד[סגיר: אושר כהן]

אני מצאתי אותך

כשחיפשתי אותי

גם בעבודה הלב שלך כאן איתי

תגידי מה, תגידי מה

תגידי מה