Ponoćni lovac (Biska 18)

Nemoj poći sa mnom

Nemoj sa mnom, noć je panter crn

K tebi tak krenuće

Ogromne kandže dve
Nemoj sa mnom poć

Izgubićeš se

Predaću ti moć

Svoje senke sveSad ću ko uvek

Skupljati sve od nje lepo

Fenjerdžija sam

Što pali dan noćas za tebe

Sakupljač sa ćoškova ljubavi svih

Mag što će zvezde ti dovesti uz stih

Ja usamljen lovac sam na pantera tog

Da bi za nizove oko vrata tvog

Najlepše zube mu išcupo i rog

Da bi za nizove oko vrata tvog

Najlepše zube mu išcupo i rog

Nemoj poći, nemoj doći

Tiho moram, moram u lov samNеmoj za mnom poć

Ne, nemoj, noć je pantеr crn

Jer k tebi krenuće

Ogromne i crne kandže dve

Nemoj, nemoj poć

Jer tiho moram u lov sam

Nemoj, nemoj doć

Jer tiho moram u lov sam