Tut Əlimdən

[Bənd 1]

Söylədin – gəlirəm

Yenə gözlədim yolunu

Bir dəfə, amma bir dəfə

Geri dönmədin
İnildədi ürəyimdə

Dərin yaram aram-aram

Yenə gözlədim yolunu

Dəli dedilər

[Keçid]

Olmadı bu dəfə

Yanıldı kartda fallarımız

Dəymədi hədəfə

Bu sevgi oxları

Nə olar…[Nəqərat]

Tut əlimdən

Sonunu bilə-bilə gözləyirəm

Tut əlimdən

Amma istəmirəm, əliniÇək əlimdən

Belə olmaz, tut əlimdən

Uzaqlara getmə, dözməyirəm[Bənd 2]

Söylədin – gəlirəm

Yenə gözlədim yolunu

Bir dəfə, amma bir dəfə

Geri dönmədinİnildədi ürəyimdə

Dərin yaram aram-aram

Yenə gözlədim yolunu

Dəli dedilər

[Keçid]

Olmadı bu dəfə

Yanıldı kartda fallarımız

Dəymədi hədəfə

Bu sevgi oxları

Nə olar…[Nəqərat]

Tut əlimdən

Sonunu bilə-bilə gözləyirəm

Tut əlimdən

Amma istəmirəm, əliniÇək əlimdən

Belə olmaz, tut əlimdən

Uzaqlara getmə, dözməyirəmTut əlimdən

Sonunu bilə-bilə gözləyirəm

Tut əlimdən

Amma istəmirəm, əliniÇək əlimdən

Belə olmaz, tut əlimdən

Uzaqlara getmə, dözməyirəm

Tut əlimdən

Əlini çək əlimdən

Belə olmaz, tut əlimdən

Uzaqlara getmə, dözməyirəm

Uzaqlara getmə, dözməyirəm