Tsela Tsweu

[Verse]

Rra wee

Ke go Tshepile

Wa mpontsha dilo

Gareng ga Batho

Masigong a maabane
[Chorus]

Ha pelo e lela

E ratile ya gago

Moya o sa robale

Dikeledi di le marameng

Di elela mawatlengKe eo tsela

E tshweu[Verse]

Ha o mpone ka sepe

O ntseetse ko tlase

O mpona morabaraba

Kgotsa diketoHa o mpone ka sepe

O ntseetse ko tlase

O mpona morabaraba

Kgotsa diketo

[Chorus]

Ha pelo e lela

E ratile ya gago

Moya o sa robale

Dikeledi di le marameng

Di elela mawatlengKe eo tsela

E tshweuHa pelo e lela

E ratile ya gago

Moya o sa robale

Dikeledi di le marameng

Di elela mawatlengKe eo tsela

E tshweu